Dementiezorg

Dementie is een verzamelwoord voor meer dan vijftig verschillende vormen van hersenziekte. Het komt niet alleen bij oudere mensen voor: helaas komt het ook steeds meer voor bij jonge mensen. Bij dementie gaat de werking van de hersenen steeds wat meer achteruit. Deze persoon heeft dan steeds meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen en aankleden. Mensen met dementie vergeten steeds meer. Zelfs de dagelijkse dingen. Zoals het herkennen van naasten, handelingen in huis of ergens naar toe gaan kan lastig worden. De taak van de mantelzorger bij dementie wordt dan steeds zwaarder.

Welke zorg en ondersteuning kan ik regelen bij dementiezorg?

Naast mantelzorg zijn de volgende vormen van hulp mogelijk:

 • Thuiszorg of wijkverpleging.
 • Hulp van een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.
 • De huisarts (of arts ouderengeneeskunde) kan een doorverwijzing geven voor extra hulp, bijvoorbeeld van een casemanager.
 • Contact met lotgenoten in een Alzheimercafé. Kijk hiervoor op de website van Alzheimer Nederland.

Je kunt meer lezen over advies en hulp bij dementie op de website van Alzheimer Nederland. Wil je meer weten over de kwaliteit van zorginstellingen voor mensen met dementie? Kijk dan op zorginzicht.nl.

Casemanager dementie

Als dementie of de ziekte van Alzheimer is vastgesteld, dan biedt de huisarts een casemanager dementie. Die helpt mensen met dementie die thuis wonen. De casemanager helpt ook de mantelzorger. Je kunt meer lezen over de casemanager op de website van Alzheimer Nederland

E-health

Er zijn steeds meer hulpmiddelen en hulpprogramma’s voor mensen met dementie. En voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld:

 • Middelen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen.
 • Een “slimme” medicijndoos die een signaal geeft als het tijd is om medicijnen te nemen. 
 • Maar ook de app van Valtes, die ondersteuning en informatie zoekt voor jouw persoonlijke omstandigheden, kan uitkomst bieden.

Welke opvang en activiteiten kan ik regelen bij dementiezorg?

 • Dagbesteding helpt tegen verveling en kan zorgen voor wat uitdaging voor diegene voor wie je zorgt. Een ontmoetingscentrum of een zorgboerderij in de buurt kan al wat afleiding geven. Of een Odensehuis bezoeken. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers. Ze biedt ontmoeting, ondersteuning, activiteiten, informatie en advies. 
 • Soms is gespecialiseerde dagbehandeling geschikt. Veel verpleeghuizen bieden gespecialiseerde dagbehandeling.
 • Heb je een tijdje rust nodig? Dan kun je misschien vervangende zorg (respijtzorg) regelen. Dan neemt iemand anders tijdelijk de zorg over.
 • Is er 24 uur toezicht en zorg nodig? Dan kan een Wlz-indicatie uitkomst bieden om extra zorg in te kopen.

Kan iemand ook zorg weigeren?

Misschien is degene die jij verzorgt het niet eens met de zorg. Bijvoorbeeld omdat er discussie is over verhuizen naar een verpleeghuis. Uiteindelijk bepaalt de zorgvrager zelf welke zorg hij wel of niet wil. Alleen in uitzonderlijke situaties is gedwongen zorg mogelijk. Lees meer over zorg weigeren en de Wet zorg en dwang (Wzd) op regelhulp.nl

Wilsonbekwaamheid

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zaken als de behandeling van de eigen gezondheid, wordt dit wilsonbekwaam genoemd. Het is iemand die de eigen wil niet meer kan aangeven of verwoorden.

Het kan zijn dat er dingen geregeld moeten worden waar toestemming voor nodig is. Maar wanneer iemand niet meer begrijpt wat een ander vraagt, kunnen verdere acties of behandelingen gestopt of zelfs geweigerd worden. Ook geldzaken horen daarbij. Een mantelzorger kan dan als gevolmachtigde optreden. Dit soort afspraken kan je het beste maken als iemand nog gezond is. En je kunt ze vast laten leggen bij een notaris door een volmacht of levenstestament in te vullen. Hier lees je meer over op notaris.nl. Een andere mogelijkheid is om als mantelzorger bewind-voering via de kantonrechter aan te vragen om financiële zaken af te handelen. Hier lees je meer over op rechtspraak.nl.

Wilsbeschikking

Bij de huisarts kan je aangeven dat je bepaalde wensen hebt wanneer je ziek wordt. Over wat je beslist niet wil, bijvoorbeeld reanimeren. Of wat je juist wel wil, bijvoorbeeld het laten beëindigen van je leven, wat ook wel euthanasie heet. Dit soort zaken schrijf je op in een wilsbeschikking, ook wel wilsverklaring genoemd. Wanneer je deze aan de huisarts geeft, kan hij rekening houden met je wensen. 

Bespreek ook met je naasten dat je die wensen daar hebt neergelegd. Zorg dat je elk jaar met je huisarts en je naasten over je wilsbeschikking praat. Als je dan van gedachten veranderd bent, kan je zaken aanpassen. Of dan weet de huisarts zeker dat je nog steeds hetzelfde denkt over de zaken die zijn opgeschreven. Je kunt meer lezen over de wilsverklaring op de website van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.