Toegankelijkheidsverklaring

Dit is een toegankelijkheidsverklaring van Ik Zorg in Assen.

Maatregelen ter ondersteuning van toegankelijkheid

Ik Zorg in Assen neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van Ik Zorg in Assen te waarborgen:

 • Gebruiken van formele methoden voor kwaliteitsborging van toegankelijkheid.

Conformiteitsstatus

De richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud (WCAG) definieert vereisten voor ontwerpers en ontwikkelaars om toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Het definieert drie conformiteitsniveaus: Niveau A, Niveau AA en Niveau AAA. Ik Zorg in Assen is volledig conform WCAG 2.2 niveau AA. Volledig conform betekent dat de inhoud volledig voldoet aan de toegankelijkheidsnorm zonder uitzonderingen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wij horen graag jouw feedback over de toegankelijkheid van Ik Zorg in Assen. Laat het ons weten als je toegankelijkheidsbelemmeringen ondervindt op Ik Zorg in Assen:

Wij proberen binnen 1 werkdag te reageren op feedback.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologie

Ik Zorg in Assen website is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende ondersteunende technologieën:

 • Chrome browser met NVDA op Windows 11
 • Safari browser met VoiceOver op iOS
 • Chrome browser met Toetsenbordbediening on Windows 11
 • Chrome browser met Browser Zooming op Windows 11
 • Kleurcontrast compatibiliteit

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de Ik Zorg in Assen website is afhankelijk van de volgende technologieën om te kunnen werken met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plugins die op jouw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Er wordt op deze technologieën vertrouwd voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Aanpak beoordeling

Ik Zorg in Assen heeft de toegankelijkheid van de Ik Zorg in Assen website beoordeeld aan de hand van de volgende benaderingen:

 • Externe en interne evaluatie

Formele klachten

Neem contact met ons op via .

WCAG-EM Toegankelijkheidsonderzoek

Ik Zorg in Assen WCAG-EM

Toegankelijkheidsverklaring