Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op ikzorginassen.nl, assen.care en dienstverlening.

Wie zijn wij?

Valtes beheert de website ikzorginassen.nl en assen.care. Ook verzorgt Valtes de uitvoering en digitale ondersteuning van deze websites. Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die van dit platform gebruikt maakt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig, veilig en transparant met jouw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als iemand onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over het bezoek. Wij verzamelen je IP-adres, besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Wij analyseren deze gegevens voor statistieken om bijvoorbeeld gebruikersgemak te vergroten. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Bij een aanmelding voor één van onze diensten vragen wij om persoonsgegevens. Deze geef je direct aan ons via de website, e-mail, chat of telefoon of via een tussenpersoon. Wij vragen nooit meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je het aan ons hebt gegeven.

  • Als iemand de mantelzorgwaardering aanvraagt, hebben wij aanvullende gegevens nodig. Hiervoor vragen wij o.a. om je adres, telefoonnummer, geboortedatum en het adres van de zorgvrager. Deze gegevens gebruiken wij om te controleren of diegene in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering van de Gemeente Assen. Ook gebruiken we een aantal van de door jou gegeven antwoorden zodat het beleid van de gemeente verbeterd kan worden.
  • Als iemand de mantelzorgwaardering wil laten uitbetalen hebben wij ook een bankrekeningnummer en tenaamstelling nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij niet uitbetalen. Ook behouden wij ons het recht voor dat we bij het vermoeden van fraude of misbruik de mantelzorgwaardering niet uitbetalen. In dat geval is het mogelijk om met ons in gesprek te gaan.
  • Als iemand zich aanmeldt voor een bijeenkomst hebben wij gegevens nodig die we delen met de projectleider. Dit is nodig om deelnemers bij te houden en op de dag zelf in te kunnen zien hoeveel personen werkelijk aanwezig zijn. Nadat de persoonsgegevens met dit doel zijn verwerkt worden ze verwijderd.

Na je eerste aanvraag voor een mantelzorgwaardering maken wij een account voor je aan. We zorgen er daarmee voor dat je een volgende keer niet zoveel gegevens meer hoeft in te vullen als je een nieuwe mantelzorgwaardering voor een ander jaar aanvraagt. Je krijgt een unieke gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je kan inloggen. Houd deze geheim. Ook wij kunnen niet zien wat je wachtwoord is omdat wij deze onomkeerbaar versleutelen.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief met het laatste nieuws, evenementen in of rond de gemeente Assen. Wil je liever geen nieuwsbrief ontvangen? Geen probleem. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan in de nieuwsbrief.

Voor de uitvoering onze diensten aan jou gebruiken wij je persoonsgegevens ook voor het contact met de helpdesk en communicatie via telefoon of e-mail.

Wij verwerken persoonsgegevens pas als je er toestemming voor geeft, of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kan de toestemming altijd weer worden ingetrokken.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat je privacy beschermd blijft. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen maatregelen zoals encryptie, database restricties, pseudonimisering en logging.

Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en houden een register van verwerkingsactiviteiten, een toestemmingsregister en een datalekprocedure bij. Zo kunnen wij aantonen dat we aan de privacywetgeving voldoen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan echt nodig is. Daarna verwijderen we alle gegevens die we van je hebben. Of we gebruiken jouw gegevens alleen nog anoniem, omdat we sommige gegevens nodig hebben voor onze financiële verantwoording.

  • Van mensen die de mantelzorgwaardering hebben aangevraagd, bewaren wij de bijbehorende gegevens tot maximaal 12 maanden na de sluiting van de volgende mantelzorgwaardering. Deze termijn loopt opnieuw na een nieuwe aanvraag. Dit is noodzakelijk voor onze administratie en voor de toekenning van de volgende editie van de mantelzorgwaardering. Dit geldt ook voor verwijderde en uitgeschreven accounts.
  • Van mensen die een e-mailadres hebben achter gelaten bij het insturen van een tip bewaren wij de gegevens maximaal 3 maanden.
  • Van mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren wij de bijbehorende gegevens tot zij zich hebben uitgeschreven.

Voor back-ups gebruiken wij een bewaartermijn van 6 weken.

Volgens de wet zijn wij verplicht om bepaalde (persoons)gegevens 7 jaar lang te bewaren. Zoals de basisgegevens van ikzorginassen.nl voor een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen je gegevens alleen met andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij maken hierover afspraken met deze partijen. Wij werken samen met een hostingpartij, een medeontwikkelaar en partijen voor onze administratie.

Wij gebruiken ook derde partijen voor onze dienstverlening en het verzamelen van statistieken. Wij zijn gerechtigd om bezoekersaantallen en websitegebruik te analyseren en voor als statistieken te gebruiken. Dit doet wij alleen nadat gegevens anoniem gemaakt zijn. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. 

Wil je uit ons systeem worden verwijderd, dan kun je contact opnemen met onze technische helpdesk. Wij kunnen niet altijd alles verwijderen omdat we, zeker in het geval van de uitbetaling van de mantelzorgwaardering, wettelijk verplicht zijn om een aantal gegevens te bewaren.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing. Daarom is er voor de beoordeling van de mantelzorgwaardering altijd sprake van een menselijke beslissing. Wij controleren of de gegevens juist zijn ingevuld en of je recht hebt op de mantelzorgwaardering.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over het gebruik van je gegevens kun je contact opnemen met Valtes omtrent gegevensbescherming:

privacy@valtes.nl

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).