Verpleeghuis

Heeft de zorgvrager door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig? Dan is een verpleeghuis misschien geschikt voor hem/haar.

Voor wie is een verpleeghuis geschikt?

Een verpleeghuis is er voor:

 • ouderen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben
 • ouderen die revalideren na een operatie of ziekte

Is er een indicatie nodig voor een verpleeghuis?

Je bepaalt eerst of de zorgvrager in een ‘normaal’ of ‘particulier’ verpleeghuis wil wonen.

 • Er is een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig als de zorgvrager in een ‘normaal’ verpleeghuis wil wonen.
 • Een privé verpleeghuis geeft vaak zorg aan een kleinere groep. Er is hiervoor geen indicatie nodig.

Welke zorg krijgt iemand in een verpleeghuis?

 • In een verpleeghuis is veel zorg aanwezig en zijn medische behandelingen mogelijk.
 • In een verpleeghuis is er zorg van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn.
 • Ook is vaak specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker of reuma.
 • Bewoners van een verpleeghuis kunnen er terecht bij de psycholoog en fysiotherapeut.

Vraag bij het verpleeghuis welke zorg er voor de zorgvrager is.

Goed om te weten: Sommige verpleeghuizen zijn er speciaal voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld mensen met dementie of met hersenletsel.

Kan iemand tijdelijk in een verpleeghuis wonen?

De zorgvrager kan ook tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Bijvoorbeeld als hij/zij:

 • een zware medische behandeling nodig heeft door ernstige lichamelijke beperkingen
 • veel zorg nodig heeft door een chronische ziekte zoals MS, hersenletsel of dementie
 • veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
 • moet herstellen en genezen – revalideren – na een ongeluk, grote operatie of beroerte

Een tijdelijk verblijf met medische noodzaak heet een eerstelijns verblijf.
Een tijdelijk verblijf is 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Wie betaalt de kosten van het verblijf in een verpleeghuis?

Normaal verpleeghuis

 • De overheid betaalt de meeste kosten van het verblijf in een normaal verpleeghuis.
 • De zorgvrager betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK  (Hetcak.nl) berekent deze eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening hiervoor.
 • Een tijdelijk verblijf (eerstelijns verblijf) wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Tip: Bereken de eigen bijdrage met de rekenhulp  (Hetcak.nl) van het CAK.

Particulier verpleeghuis

De zorgvrager betaalt zelf de kosten van een particulier verpleeghuis. De zorg wordt mogelijk betaald met een persoonsgebonden budget (pgb). Je ontvangt een pgb via:

Vraag aan het verpleeghuis wat de mogelijkheden zijn.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.