Als gevolmachtigde optreden

Als een familielid, buurvrouw of andere naaste aan je heeft gevraagd om zijn of haar belangen te behartigen, dan kun je optreden als gevolmachtigde. Het kan gaan om geldzaken, medische behandelingen of persoonlijke wensen. Of een combinatie daarvan.

Wat is een gevolmachtigde?

Een gevolmachtigde behartigt de belangen van een naaste, familielid, kennis of bijvoorbeeld een buurvrouw. Het gaat hierbij om geldzaken, medische behandelingen en persoonlijke wensen. Of een combinatie hiervan.

De afspraken worden vastgelegd in een volmacht of levenstestament. Hierover kun je meer lezen op notaris.nl.

Wat wordt er van mij verwacht?

Praat eerst samen met de volmachtgever over wat die van jou verwacht. Komen de wensen overeen met jouw eigen ideeën? Heb je voldoende tijd om de taken goed uit te voeren? Ben jij de juiste persoon als het gaat om geldzaken of medische beslissingen? Het is ook mogelijk om rollen te verdelen met andere gevolmachtigden.

Lees meer over taken en verantwoordelijkheden in de brochure Waar zeg ik JA tegen? (van notaris.nl).

Hoe leg ik verantwoording af aan anderen?

Je legt verantwoording af aan de volmachtgever over zaken die je hebt gedaan namens hem of haar. Meestal gaat het om inkomsten en uitgaven. Kan de volmachtgever dat niet (meer) beoordelen, dan kan een deskundige of iemand uit jouw omgeving de rol van toezichthouder krijgen. Dit staat ook in het levenstestament.

Tip: Laat anderen weten dat je gevolmachtigde bent voor iemand. Bijvoorbeeld de familie, (huis)arts en zorginstelling. Informeer ze ook over de afspraken die in het levenstestament staan.

Hoe ga ik aan de slag als gevolmachtigde?

In overleg met de volmachtgever kun je bijvoorbeeld:

  • Een overzicht maken van de bezittingen en schulden
  • Een overzicht maken van de vaste lasten
  • De bank informeren over het levenstestament en de financiële afspraken
  • Betrokken instanties en behandelaar informeren dat je gevolmachtigde bent
  • Jezelf voorstellen aan de toezichthouder (als deze in het levenstestament is benoemd)
  • Familie op de hoogte houden
  • Administratie bijhouden (rekeningen, toeslagen, beheer van persoonsgebonden budget, belastingaangifte)

Bekijk het stappenplan voor een gevolmachtigde in de brochure Waar zeg ik JA tegen? (van notaris.nl).

Ik kan mijn taken niet meer nakomen. Wat nu?

Als je jouw taken als gevolmachtigde niet meer kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door je gezondheid of door onenigheid, dan kan iemand anders jouw taken overnemen. Het kan zijn dat in het levenstestament een opvolger is benoemd of dat je een opvolger mag aanwijzen. Staat er niets over een opvolger, dan bepaalt de rechter wie jouw taken overneemt.

Willen anderen dat je jouw taken neerlegt? Dan kunnen zij de rechter vragen om iemand anders te benoemen. Na een onderzoek beslist de rechter of je verder kunt gaan of dat anderen jouw taken over moeten nemen.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Het is mogelijk dat je een vergoeding krijgt voor jouw werkzaamheden. Dit staat dan in het levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten en andere kosten die je maakt om jouw taken goed uit te kunnen voeren.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.