Vervangende zorg (respijtzorg)

Geef je mantelzorg aan je kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kun je misschien vervangende zorg, in de vorm van respijtzorg regelen. Dan neemt iemand anders de zorg een tijdje van jou over.

Wat is respijtzorg?

Als je goed voor jezelf zorgt, dan kun je beter voor een ander zorgen. Als je even tijd voor jezelf nodig hebt, kan iemand anders de zorg tijdelijk van je overnemen. Dit kan door een professional of door een vrijwilliger. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd. Zo kun jij bijvoorbeeld een uurtje sporten of een avond voor jezelf hebben.

Welke soorten respijtzorg zijn er?

Vervangende zorg is bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Dat is hulp en zorg buitenshuis. Maar je kunt ook hulp en zorg thuis regelen.

Professionele zorg thuis

Professionele zorg thuis is bijvoorbeeld thuiszorg. Hierover kun je meer lezen op regelhulp.nl. Soms kan een organisatie als Zorgmies, Saar aan Huis of Senior Service respijtzorg thuis bieden. Hiervoor is een persoonsgebonden budget (pgb) nodig. Dit kan vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet, Wlz (Wet langdurige zorg) of Zvw (Zorgverzekeringswet) geregeld worden. Voor een pgb is wel een indicatie nodig voor zorg of begeleiding, vanuit een van deze wetten. Bij de Zorgverzekeringswet is een aanvullende verzekering nodig waarin vervangende mantelzorg is opgenomen. Hiervoor is vaak toestemming nodig. 

Vrijwilligerszorg

Vraag hulp uit je eigen omgeving of uit de omgeving van je zorgvrager. Bijvoorbeeld de buren. Soms kan de gemeente via de Wmo of Jeugdwet ondersteuning bieden bij het vinden van vrijwilligers. Binnen de meeste gemeenten is er een welzijnsorganisatie actief, die kan ondersteunen bij het vinden van een geschikte vrijwilliger. Binnen de gemeente Assen is dit Vaart Welzijn. Op de website van Stichting Handen in Huis kun je ook informatie vinden over het regelen van vervangende zorg. Op rijksoverheid.nl vind je ook informatie over hoe je hulp bij de zorg krijgt.

Kan ik een vergoeding krijgen voor vervangende zorg?

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor zorg vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Informeer bij de gemeente of bij Vaart Welzijn. 
  • Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er 3 mogelijkheden.
    De eerste mogelijkheid is logeren inkopen bij een zorginstelling die een overeenkomst heeft met het zorgkantoor uit de regio. Voor Drenthe is dit Zorgkantoor Zilveren Kruis. Logeren kun je inkopen voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Meer informatie kun je vinden op www.zorgkantoor.nl.
    De tweede mogelijkheid is logeren inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb) bij zorginstellingen die geen overeenkomst hebben met het zorgkantoor uit de regio. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. Ook dan geldt dat er maximaal 156 etmalen kunnen worden ingekocht.
    De derde mogelijkheid is dat je iemand in huis regelt, wanneer logeren buitenshuis niet passend is voor de zorgvrager. Je zoekt zelf iemand, bijvoorbeeld via www.nationalehulpgids.nl of via organisaties zoals Zorgmies, Saar aan huis of Senior Service. Het inkopen van deze zorg gaat via het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor moet de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving goedkeuren. 
  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neem vooral contact op met de zorgverzekering om te vragen wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie. Meestal moet je toestemming hebben om vervangende mantelzorg in te zetten. Lees meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars op mantelzorg.nl
  • Vanuit de jeugdwet (zie www.jeugdwet.nl). Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling met wie de gemeente een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor kun je een aanvraag doen bij de gemeente via de jeugdwet. Wanneer je graag zelf een logeeropvang wilt zoeken en uitkiezen, dan kan er soms vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. Neem hiervoor contact op met het team jeugd om hierover in gesprek te gaan. 

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.