Persoonsgebonden budget (pgb)

Als iemand door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kan hij/zij in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kan diegene zelf zorg inkopen.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg of hulp inkoopt. Je kunt dan kiezen welke zorg de zorgvrager krijgt en van wie. Wil je geen pgb? Dan krijg de zorgvrager zorg in natura: de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar kiest een zorgaanbieder. Je hoeft zelf weinig meer te regelen.

Voor zorg in natura zijn vaak contracten afgesloten met zorgaanbieders. Met een pgb kun je bijvoorbeeld zelf mensen inhuren voor thuiszorg. De zorg moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt bij wat je betaalt aan de zorgaanbieder(s). Je moet alleen wel oppassen dat je niet over het budget heen gaat.

Hoe regel ik zorg met een pgb?

Voldoet je pgb-aanvraag aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar je een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat je een pgb krijgt. En hoe hoog het budget is.

  • Je maakt afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die de zorgvrager nodig heeft.
  • Deze afspraken leg je vast in een zorgovereenkomst. De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (SVB.nl). Dit zijn contracten die je moet gebruiken.
  • Je dient de rekeningen in bij de SVB of bij de zorgverzekering van de zorgvrager.

De SVB beheert het budget voor de Wmo, Jeugdwet en de Wlz en betaalt in jouw opdracht de zorgverleners van de zorgvrager.

Heb je een pgb van de zorgverzekering? Dan kun je de salarisadministratie ook uitbesteden aan de SVB. Maar dat hoeft niet.

Hoe eindigt een pgb?

Wil je het persoonsgebonden budget (pgb) stoppen? Neem dan contact op met de organisatie van wie je de pgb krijgt.

Heb je het pgb stopgezet? Dan moet je ook de zorgovereenkomst met jouw zorgverlener(s) stoppen. Dit moet je schriftelijk doen. Ook moet je dit via een wijzigingsformulier aan de SVB doorgeven. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn. Lees meer over het beëindigen of wijzigen van een zorgovereenkomst (SVB.nl).

De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar kan het pgb ook stoppen. Ook als je dat niet wilt. Bijvoorbeeld als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of als je je niet aan de regels houdt.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.