Hulp van de gemeente

Zorg je voor iemand met een ziekte of beperking? Of zijn er (gezins)problemen? Dan kun je terecht voor hulp bij de gemeente. In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam.

Waar kun je terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en jeugd?

Het Inwonersplein van de gemeente Assen

U kunt elke werkdag tussen 8:30 uur en 12:30 uur terecht bij het Stadhuis voor het inwonersplein. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Buurtteams via Vaart Welzijn

Gemeente Assen werkt met buurtteams. Deze richten zich op het voorkomen van problemen. En op een betere sfeer en samenwerking in de buurt. 

Vaart Welzijn heeft via de Buurtteams een Team Informele Ondersteuning, dat zich onder andere richt op vragen rondom mantelzorg en vrijwilligers. Zij coördineren en organiseren een aantal voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. 

Voor mantelzorgers is er elke eerste woensdag van de maand een bijeenkomst in het wijkgebouw ‘t Markehuus in Peelo, van 14:00 uur tot 15:30 uur. 

Kijk voor meer informatie op de website van Vaart Welzijn, of neem contact op via 088-1230999 of via informeleondersteuning@vaartwelzijn.nl.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er om mensen, die hulp nodig hebben, zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft, kan contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het algemene telefoonnummer 088-1230999 of via info@assen.nl. Voor doven en slechthorenden is er de mogelijkheid om contact op te nemen via Teletolk (assen.nl).

Team Jeugd

Voor een heleboel opvoedvragen en hulp kun je terecht bij de buurtteams van Vaart Welzijn. Meer informatie over de mogelijkheden kun je vinden via Vaart Welzijn. Als blijkt dat er intensieve of specialistische hulp nodig is, dan kun je de vraag stellen bij het aanmeldteam jeugd van de gemeente Assen. Neem contact op met het aanmeldteam jeugd via de mail jeugd@assen.nl, of bel 088-1230999.

Waarvoor kun je terecht bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)?

De gemeente voert de Wmo uit. Je kunt hier terecht voor:

  • Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • Ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • Begeleiding, dagbesteding, en kortdurend verblijf
  • Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • Aanvragen van hulpmiddelen

De gemeente onderzoekt tijdens een gesprek wat je naaste zelf nog kan doen, wat de omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Dit gesprek heet het keukentafelgesprek. Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te zijn bij dit gesprek. Het gaat namelijk ook over de hulp aan jou als mantelzorger. 

De gemeente heeft als taak jou als mantelzorger te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg (respijtzorg). Je kunt vragen of een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner je kan ondersteunen bij het gesprek. Je kunt meer lezen over onafhankelijk cliëntondersteuners op mantelzorg.nl.

In Assen wordt de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door MEE Samen. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Samen. Je hoeft geen toestemming te vragen bij de gemeente. 

MEE Samen
Telefoon: 088 633 0633
E-mail: info@meesamen.nl
Website: www.meesamen.nl

De hulp kan geleverd worden via een persoonsgebonden budget (pgb) of als zorg in natura. Bij zorg in natura regelt de gemeente de hulp. Voor de meeste WMO-hulp betaal je een eigen bijdrage van €20,60 per maand. 

Waarvoor kun je terecht bij Team Jeugd?

Wanneer er intensieve of specialistische hulp nodig is, dan kun je met vragen terecht bij het Aanmeldteam Jeugd. Wanneer je vertelt over de problemen waar je tegenaan loopt met jouw kind(eren) krijg je een aanmeldformulier toegestuurd. Als de aanmelding binnen is, wordt er een gesprek gepland met de indicatiesteller jeugd. 

Dit gesprek vindt thuis of op het gemeentehuis plaats. In het gesprek bespreek je de situatie en mogelijke hulp, die kan worden ingezet. In overleg wordt er samen een besluit genomen over welke hulp kan worden ingezet. Je kunt vragen of een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner je kan ondersteunen bij het gesprek. Je kunt meer lezen over onafhankelijk cliëntondersteuners op mantelzorg.nl.

In Assen wordt de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door MEE Samen. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Samen. Je hoeft geen toestemming te vragen bij de gemeente. 

MEE Samen
Telefoon: 088 633 0633
E-mail: info@meesamen.nl
Website: www.meesamen.nl

Crisissituatie rondom jeugd

Wanneer er sprake is van crisissituatie of spoed na 17:00u (wat niet kan wachten tot de volgende werkdag), kun je contact opnemen met Spoed voor Jeugd Drenthe via 0592-381530.

Wat is welzijn op recept?

Soms kom je er niet uit. Dan heb je behoefte aan persoonlijke hulp als mantelzorger. Of stapelen problemen zich op. Bij Welzijn op Recept geeft de huisarts of andere zorgverlener jou een welzijnsrecept. Je krijgt dan een adviesgesprek met de welzijnscoach van Vaart Welzijn. Die bedenkt samen met jou welke activiteiten je kunt ondernemen om weer grip op je leven te krijgen.

Heb je een vraag over Welzijn op Recept? Dan kun je terecht bij de huisarts of zorgverlener. Of rechtstreeks contact opnemen met de welzijnscoaches van Vaart Welzijn. Mirjan de Wit is bereikbaar op 06-10816406 of via m.dewit@vaartwelzijn.nl. Wieger Weening is bereikbaar op 06-51361833.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.