Dagbesteding

Dagbesteding kan worden ingezet om mantelzorgers te ontlasten van de zorg.

Dagbesteding voor kinderen

Je kind gaat naar een dagbesteding om activiteiten te doen. Je kind leert bijvoorbeeld hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Je kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er zelfs een cursus om te leren koken. Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Jouw kind helpt mee met het verzorgen van dieren of met tuinieren.

Welke instellingen zijn er voor dagbesteding en dagopvang?

Je kind kan bij verschillende instellingen terecht voor dagbesteding en dagopvang:

 • normaal kinderdagverblijf: voor opvang en misschien extra ondersteuning.
 • medisch kleuterdagverblijf: voor gespecialiseerde dagopvang.
 • kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum: voor jongeren met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
 • orthopedagogisch centrum: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
 • zorgboerderij.
 • buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan. De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. BSO met extra ondersteuning heet vaak BSO+.

Lees meer over Dagbesteding op maat 

Dagbesteding voor volwassenen

In veel wijken zijn er activiteiten met vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Eventueel met extra persoonlijke begeleiding. Er bestaat ook speciale dagbesteding voor ouderen. Denk aan:

 • koffie-ochtenden in het buurthuis
 • gezamenlijke uitstapjes

Activiteitencentrum

Mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking kunnen ook terecht bij een activiteitencentrum. Een activiteitencentrum is meestal onderdeel van een instelling voor gehandicaptenzorg. Ook GGZ-instellingen bieden dagbesteding aan hun cliënten. 

In een activiteitencentrum kan je zorgvrager bijvoorbeeld:

 • knutselen
 • sporten
 • bloemschikken
 • toneelspelen
 • kaarsen maken
 • producten inpakken

Je zorgvrager kan ook begeleiding krijgen bij allerlei dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld voor:

 • boodschappen
 • het leren omgaan met geld
 • het reizen met het openbaar vervoer (ov) 

Wil jouw naaste graag met dieren werken of in de tuin? Dan kan hij/zij terecht op een zorgboerderij. Een zorgboerderij werkt niet samen met een instelling. Lees meer over dagbesteding op maat

Voor ontmoeting, activiteiten en informatie bij dementie is het  Odensehuis een mogelijkheid. 

Dagverzorging voor ouderen

Dagverzorging is een combinatie van dagbesteding en zorg. Je naaste gaat dan overdag een aantal dagen per week naar een zorginstelling. Een zorginstelling geeft persoonlijke begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het eten. Jouw naaste krijgt dan ook begeleiding in een groep. En krijgt eventueel verpleegkundige hulp. Bijvoorbeeld bij het innemen van medicijnen of bij het verzorgen van wonden. Jouw naaste is ’s avonds en ’s nachts weer gewoon thuis. Daar bieden de thuiszorg of jij hulp. Goed om te weten: dagverzorging kan ook een tijdelijke oplossing zijn terwijl je naaste wacht op een plek in een verzorgingshuis. Of om overbelasting van jou te voorkomen.

Hoe regel ik dagbesteding?

Bedenk voordat je hulp regelt eerst wat je wilt:

 • Wil jouw naaste sociaal contact en kan hij/zij nog zelfstandig dingen doen? Dan regelt zijn of haar gemeente dat vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Je hoeft hiervoor geen indicatie aan te vragen. Vraag de gemeente om meer informatie.
 • Heeft jouw naaste nog lichte verzorging en begeleiding nodig? En wil je dagbesteding die precies past bij zijn of haar situatie? Dan is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo misschien een optie. Vraag de gemeente om meer informatie.
 • Heeft jouw naaste 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dagbesteding of verblijf op een zorgboerderij kan dan ook onderdeel zijn van zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Is de dagbesteding bedoeld om terug te keren naar werk (re-integratie)? Dan kan jouw naaste bij UWV.nl terecht.

Tip: De zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.