Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet die er is voor mensen die langdurig zorg (24 uur per dag zorg in de nabijheid) nodig hebben. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding of toezicht. Wanneer je deze zorg nodig hebt, kun je de zorg thuis krijgen of in een instelling. Op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg kun je veel informatie vinden over de Wlz.

Voor wie is de Wlz bedoeld?

De Wlz is een zorgwet, bedoeld voor mensen die blijvend constant toezicht nodig hebben of 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben, vanwege een aandoening of beperking die niet meer over gaat. Het kan gaan om een verstandelijke, zintuiglijke, psychogeriatrische, somatische of psychiatrische aandoening of beperking.

Voor de betekenis van deze aandoeningen of beperkingen vind je hieronder een korte uitleg. 

 • Verstandelijke beperking: Iemand met een verstandelijke beperking heeft een IQ van maximaal 75. Als je een verstandelijke beperking hebt, denk je minder snel dan je leeftijdsgenoten. Ook vind je het lastig om dingen te begrijpen. Vaak heb je ondersteuning nodig met wonen, op school, op je werk en in contact maken met andere mensen. Soms heeft iemand met een verstandelijke beperking ook gedragsproblemen of een psychische aandoening. 
 • Zintuiglijke beperking: Bij een zintuiglijke beperking werken een of meerdere zintuigen niet of minder goed. Meestal gaat het om een auditieve of visuele beperking. Een auditieve beperking betekent dat je doof of slechthorend bent. Iemand met een visuele beperking is blind of slechtziend. Je bent doofblind als je niet of slecht hoort, en niet of slecht ziet. 
 • Psychogeriatrische aandoening: Er is sprake van een ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. Er is vaak sprake van verminderde werking van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en het geheugen. Denk aan ziektes als verschillende vormen van dementie, niet-aangeboren hersenletsel na het doormaken van een herseninfarct of hersenbloeding, ziekte van Korsakov, of hersenletsel als gevolg van een ernstig ongeval.
 • Somatische aandoening: Een somatische aandoening is een lichamelijke ziekte, waarbij iemand dus lichamelijke klachten of symptomen heeft. Het kan gaan om bijvoorbeeld problemen met de motoriek, een versleten heup, problemen met het hart, maar het kan ook gaan om problemen met het zenuwstelsel: denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Parkinson.
 • Psychiatrische aandoening: We spreken van psychiatrische problematiek wanneer de aandoening het dagelijks leven van mensen verstoord wordt en waarbij het nodig kan zijn om behandeling(en) te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en depressies. 

Wat zijn de voorwaarden om een Wlz indicatie te krijgen?

Er moet 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig zijn om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Dit kan zich uiten op de volgende manieren:

 • De zorgvrager kan zichzelf niet helpen, of zichzelf niet redden.
 • De zorgvrager kan niet inschatten op welke momenten hij of zij hulp moet inroepen.
 • De zorgvrager kan niet zelf alarmeren op de momenten dat er hulp nodig is. 

Dit kan de volgende gevolgen hebben voor de zorgvrager. 

 • De zorgvrager kan zich niet meer redden in de maatschappij.
 • De zorgvrager verwaarloost zichzelf.
 • De zorgvrager loopt ernstig lichamelijk letsel of brengt dit zichzelf toe. 
 • De zorgvrager wordt ernstig geschaad in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan ook gebeuren onder invloed van een ander. 

Hoe kan ik langdurige zorg voor iemand aanvragen?

Voordat je een aanvraag indient voor langdurige zorg, is het verstandig om een Wlz-check te doen. Zo ontdek je of de zorg die de zorgvrager nodig heeft onder de Wlz valt. Dit kan op de website van het CIZ: doe de Wlz-check

De aanvraag voor de Wlz kun je doen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan digitaal of per post. Bij de aanvraag zul je diverse gegevens, documenten en bewijsstukken moeten aanleveren. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de medische aandoening, de diagnose, ondergane behandelingen en bijkomende problemen.

Het CIZ gaat met de zorgvrager en/of met jou in gesprek. Het gesprek is de basis voor een objectief onderzoek naar de persoonlijke situatie en omgeving van de zorgvrager. Het CIZ kijkt dan naar de volgende criteria:

 • Is er voortdurend toezicht nodig?
 • Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Je kunt hulp krijgen bij het aanvragen van een CIZ-indicatie:

 • De verpleegkundige van de thuiszorg kan een indicatie aanvragen namens de zorgvrager.
 • Een mantelzorgmakelaar kan een indicatie aanvragen, in overleg met de mantelzorger en de zorgvrager.
 • Een cliëntondersteuner kan ook een indicatie aanvragen. In Assen wordt dit geregeld door MEE Samen. Je kunt contact met hen opnemen via 088-6330633 of via info@meesamen.nl. Ook kun je meer informatie vinden op de website van MEE Samen.
 • Je kunt ook geholpen worden door een hulp- zorgverlener vanuit de organisatie waar de zorgvrager hulp ontvangt. 

Wanneer je graag ondersteuning wilt bij het gesprek met het CIZ, kun je deze mensen vragen om aanwezig te zijn en samen met jou het gesprek te voeren. 

Welke zorg kan iemand vanuit de Wlz krijgen?

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg iemand kan krijgen:

Verblijf in een instelling

Bij verblijf in een instelling voorziet de zorgvrager niet in zijn eigen woonruimte. Hij woont in de instelling of dicht bij de instelling, met ondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 • Wonen in een instelling, al dan niet met een eigen kamer.
 • Groepswonen in de wijk of op het instellingsterrein.
 • Een relatief zelfstandige woonvorm in de wijk waarbij begeleiding wordt geboden vanuit de instelling.
 • Een appartement op een instellingsterrein. 

Zorg thuis

Om langdurige zorg thuis te ontvangen, moet de zorg verantwoord en doelmatig geleverd kunnen worden. Dit is een voorwaarde van het zorgkantoor. Zij voeren de Wlz uit. Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg thuis te ontvangen.

 • Het VPT (Volledig Pakket Thuis) wordt gegeven door, of onder verantwoordelijkheid van, één Wlz-aanbieder. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan zorgvrager. 
 • Met het MPT (Modulair Pakket Thuis) kun je zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde zorg in natura te ontvangen. Dit is zorg vanuit een Wlz-aanbieder die een overeenkomst heeft met het zorgkantoor.
 • Bij het pgb (persoonsgebonden budget) ontvangt de zorgvrager een budget waarmee hij/zij zelf zorg inkoopt. Dit budget wordt niet overgemaakt naar de eigen bankrekening van de zorgvrager, maar wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. De zorgvrager kan vanuit dit budget betalingen laten doen aan zijn zorgverleners, en moet hierover verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.
  Er moeten zorgovereenkomsten worden opgesteld, en de gegeven zorg moet beschreven worden in een zorgbeschrijving. In de vergoedingenlijst (regelhulp.nl) kun je lezen wat er wel en niet betaald mag worden uit het pgb. Op de website van het zorgkantoor in Drenthe (Zilveren Kruis) kun je veel informatie vinden over het pgb.  

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.