Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Is iemand onvoldoende zelfredzaam of kan diegene niet goed meedoen in de maatschappij? En kan zijn of haar netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Welke hulp biedt de Wmo?

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. En dat zij volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Gemeenten geven ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. De ondersteuning vanuit de Wmo is bijvoorbeeld:

 • begeleiding en dagbesteding
 • opvang van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn
 • ondersteuning van de mantelzorger

Na een aanmelding onderzoekt de gemeente welke Wmo-ondersteuning voor jou of voor de zorgvrager ingezet kan worden. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn.

Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • ontmoetingsochtenden
 • een maaltijdservice
 • een vervoerspas
 • boodschappendienst
 • huishoudelijke hulp

Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

Waar kan ik iemand aanmelden voor Wmo-ondersteuning?

Je kunt iemand aanmelden bij de gemeente voor Wmo-ondersteuning. Ook voor hulp bij mantelzorg.

Als inwoner van Assen kun je voor vragen op het gebied van Wmo terecht bij het Inwonersplein in het stadhuis.

Zij zijn te bereiken op de volgende manieren:

 • Via internet www.assen.nl
 • Telefonisch via 14 0592
 • De balie in het stadhuis, inloop elke ochtend van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak.

Na de melding neemt een medewerker van het Inwonersplein (telefonisch) contact met de zorgvrager op voor een afspraak. De melding kan dan nader worden toegelicht. Hier kan de zorgvrager aangeven of:

 • het gesprek thuis of op het stadhuis wil laten plaatsvinden.
 • een familielid of bekende wilt meenemen naar het gesprek.
 • als de zorgvrager al ondersteuning krijgt, een begeleider wilt meenemen naar het gesprek.
 • behoefte heeft aan cliëntondersteuning.

Eigen bijdrage voor Wmo

Zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt betaald door de gemeente.

De gemeente bepaalt ook de eigen bijdrage. Deze kosten geeft de gemeente vervolgens door aan het CAK. Dit geldt ook voor jeugdhulp. Hierbij wordt soms om een ouderbijdrage gevraagd.

De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK  (hetcak.nl).

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.