Wat is logeeropvang?

Ben je mantelzorger van een familielid of vriend? En ben je soms toe aan rust? Dan kun je via logeeropvang de zorg een tijdje overdragen. Bij logeeropvang logeert jouw familielid of vriend in een zorginstelling.

Wat is logeeropvang?

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het is een vorm van vervangende zorg (respijtzorg). Jij hoeft dan even niets te doen, want hulpverleners nemen een tijdje de zorg van jouw familielid of vriend over. De zorginstelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging en er zijn activiteiten. Bij opvang ’s nachts is er een logeerruimte, eten en drinken en voorzieningen zoals een hoog- of laagbed, een tillift of een postoel.

Een logeeropvang of zorginstelling moet een veilige woonomgeving en leefomgeving bieden. En alle zorg die nodig is om veilig te logeren. Het zorgkantoor controleert of de logeervoorziening voldoet aan deze voorwaarden. Dat geldt ook voor logeeropvang bij een familielid. 

Er bestaat ook kortdurende logeeropvang. Bijvoorbeeld voor mensen die niet thuis kunnen slapen, omdat hun vaste verzorger er dan niet is, of omdat er ’s nachts verzorging nodig is die thuis niet te krijgen is. Daarvoor bestaat nachtopvang in een zorginstelling of verpleeghuis.

Logeeropvang jeugd

Heeft je kind een beperking en veel zorg en aandacht van jou nodig? En heeft je gezin soms rust nodig? Dan is logeeropvang misschien een oplossing. In een logeerhuis logeren kinderen een paar dagen. De kinderen hebben gedragsproblemen, een ziekte of een beperking. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van jouw kind over. Bijvoorbeeld 2 dagen per week. Of tijdens je vakantie. Je kind kan tijdelijk logeren in het logeerhuis, krijgt eten en drinken en kan algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed of een tillift. Logeeropvang is meestal in het weekend, maar soms ook doordeweeks of in vakanties.

Er zijn verschillende soorten logeerhuizen:

  • Voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden.
  • Voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Logeeropvang voor volwassenen

Logeeropvang kun je regelen via de gemeente. Het is een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat je eerst kijkt of je een probleem misschien met hulp uit je eigen omgeving kunt oplossen. Of misschien met hulp van een vrijwilliger.

Is dat geen oplossing, dan kun je de zorgvrager bij de gemeente aanmelden voor logeeropvang. De gemeente bekijkt dan of logeeropvang een geschikte oplossing is. Besluit de gemeente dat de zorgvrager in aanmerking komt voor logeeropvang, dan kan hij/zij terecht bij een logeerhuis dat een contract heeft met de gemeente. De zorgvrager kan ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kan hij/zij zelf een aanbieder van logeeropvang uitzoeken.

Kan ik een vergoeding krijgen voor logeeropvang?

Afhankelijk van de zorg die nodig is (indicatie), vergoedt de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning) , het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de nachtopvang of logeeropvang. Is er een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan regelt en vergoedt het zorgkantoor de logeeropvang. Het zorgkantoor doet dit ook voor kinderen en jongeren met een pgb Wlz-indicatie die thuis wonen. Voor een volledig pakket of een modulair pakket thuis betaal je een eigen bijdrage aan het CAK .

Let op: Je betaalt een eigen bijdrage voor zorg.

Logeeropvang voor jeugd

Logeeropvang voor jeugd valt onder de Jeugdwet. Je kunt voor jeugdhulp bij de gemeente terecht. Heeft jouw kind een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en krijgt je kind Wlz-zorg thuis? Dan krijg je logeeropvang uit de Wet langdurige zorg vergoed.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.