Medisch-specialistische verpleging thuis

Wanneer er verpleging thuis nodig is, bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling, kun je thuis vanuit het ziekenhuis medisch-specialistische verpleging thuis (msvt) ontvangen. Ook als de zorgvrager in een zorginstelling, verzorgingshuis of verpleeghuis verblijft.

Wat is medisch-specialistische verpleging thuis?

Een medisch specialist is een verpleegkundige uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan ook een verpleegkundige inhuren die bij een thuiszorgorganisatie werkt.

De medisch specialist helpt bijvoorbeeld bij het:

  • inbrengen van een infuus
  • toedienen van medicijnen via een infuus
  • toedienen van zuurstof
  • uitzuigen van de luchtpijp/keel

Een andere naam voor medisch-specialistische verpleging thuis is ziekenhuisverplaatste zorg.

Wie is verantwoordelijk voor de verpleging?

De specialist is verantwoordelijk voor de verpleging thuis, niet de huisarts.

Specialistische verpleging is iets anders dan wijkverpleging. Bij wijkverpleging krijg je hulp bij wondverzorging en injecties.

Kan ik een vergoeding krijgen voor medisch-specialistische verpleging thuis?

Medisch-specialistische verpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Wijziging van financiering bij een Wlz-indicatie

Heeft de zorgvrager een Wlz-indicatie? Vanaf 1 januari 2018 wordt verpleging op voorschrift van een specialist uit de Wlz betaald. Voorwaarde is dat deze verpleging niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt.

Is er extra budget voor gespecialiseerde verpleging via het pgb?

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt)? Dan kun je gespecialiseerde verpleging uit het reguliere budget of modulair pakket thuis betalen. Is er binnen het reguliere budget of mpt te weinig ruimte voor gespecialiseerde verpleging, dan is extra budget mogelijk. Lees meer over de mogelijkheden van een extra budget voor gespecialiseerde verpleging (informatielangdurigezorg.nl).

Let op: Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.