Vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Ben je mantelzorger en heb je een uitkering? Dan is er een kans dat je niet hoeft te solliciteren. Je kunt vrijstelling van het verplicht solliciteren aanvragen of een vrijstelling van tegenprestatie in de bijstand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van sollicitatieplicht?

Je kunt vrijstelling van sollicitatieplicht aanvragen als je mantelzorger bent. Mantelzorg is de onbetaalde en noodzakelijke zorg voor iemand in jouw naaste omgeving die ziek of gehandicapt is. Bijvoorbeeld een familielid. Het gaat hierbij om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.

Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van sollicitatieplicht?

De voorwaarden voor een vrijstelling verschillen per uitkering:

Vrijstelling bij een uitkering van het UWV

Het UWV geeft je maximaal 6 maanden vrijstelling van je sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld voor jouw WW-uitkering of WGA-uitkering.

In die periode kun je een andere oplossing vinden voor de benodigde zorg. Is er sprake van een uitzonderlijke situatie? Dan kan het UWV de termijn steeds met 1 maand verlengen.

Goed om te weten: Verleende je al mantelzorg voordat je WW hebt aangevraagd? En werd je betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) van degene voor wie je zorgde? Dan tellen de jaren dat je mantelzorg verleende mogelijk mee voor je arbeidsverleden. Dit heet mantelzorgforfait. Hierdoor heb je misschien langer recht op een uitkering.

Vrijstelling sollicitatieplicht bijstandsuitkering

De voorwaarden voor een vrijstelling voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering verschilt per gemeente. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bekijkt dit per situatie en bepaalt dit voor iedereen persoonlijk. Neem hiervoor contact op met je gemeente.

Vrijstelling tegenprestatie bijstandsuitkering

De gemeente mag je vragen om (binnen je mogelijkheden) een tegenprestatie te leveren voor je bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde, maatschappelijke taken. Voor mantelzorgers geldt soms een uitzondering. Dit verschilt per gemeente.

Let op: Mantelzorg is nooit verplicht. Ook niet als tegenprestatie voor jouw bijstandsuitkering.

Hoe vraag ik vrijstelling van sollicitatieplicht aan?

Heb je een uitkering via het UWV (bijvoorbeeld vanuit de WW of WGA)? Overleg dan eerst met je werkcoach of re-integratiebegeleider. Je kunt de vrijstelling daarna aanvragen bij het UWV via je Werkmap op werk.nl.

Lees meer over de rechten van de mantelzorger (Rijksoverheid.nl).

Heb je een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met je gemeente.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.