Mantelzorg en je uitkering

Je hebt jarenlang mantelzorg en werk gecombineerd. Maar dan word je werkloos of arbeidsongeschikt. De jaren dat je mantelzorg hebt verleend heeft misschien invloed op je WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze jaren tellen in sommige gevallen mee voor je arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait.

Wat is het mantelzorgforfait?

De jaren waarin je mantelzorg verleende, kunnen voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor je WW-uitkering (of WIA-uitkering). Het arbeidsverleden bepaalt hoe lang je recht hebt op een uitkering. Je kunt alleen een beroep doen op het mantelzorgforfait als je daadwerkelijk betaald kreeg voor deze zorg. Je hebt die betaling ontvangen uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie je toen zorgde.

Hoe bereken ik het arbeidsverleden?

Als je vanaf 2007 voor een ziek of gehandicapt persoon hebt gezorgd, dan telt dit mee als arbeidsverleden. Jaren vóór 2007 waarin je voor een zieke of gehandicapte zorgde, tellen niet mee. En deze jaren tellen ook niet mee als je als zelfstandig ondernemer mantelzorg hebt verleend. De berekening van het arbeidsverleden is gewijzigd in 2013.

Hoe te berekenen:

  • Tussen 2007 en 2013:  Tel de jaren waarin je minder dan 52 dagen loon hebt ontvangen.
  • Na 2013: Tel de jaren waarin je minder dan 208 uur loon hebt ontvangen (sv-loon).
  • Je kreeg in deze jaren betaald voor de verleende zorg uit een persoonsgebonden budget.
  • Jaren waarin je langer dan zes maanden WW-uitkering of een aan je loon gekoppelde WIA-uitkering hebt ontvangen, tellen niet mee.
  • Jaren waarin je ook zorg had voor jonge kinderen tellen voor de helft mee.

Lees meer over de berekening van je arbeidsverleden 

Hoe vraag ik het mantelzorgforfait aan?

Op het moment dat je je WW-uitkering of WIA-uitkering aanvraagt, dan vraag je ook het mantelzorgforfait aan. Je moet dan laten zien dat je betaald werd uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie je toen zorgde. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen jou en deze persoon.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.