Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. Je kunt bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Hieronder geven we kort aan welke vergoedingen er zijn en waar je deze kunt aanvragen.

Aanvullende zorgverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers. Wel is het soms mogelijk om via de aanvullende zorgverzekering een vergoeding te krijgen. 

Deze vergoeding is vaak bedoeld voor vervangende mantelzorg. Bijvoorbeeld als je zelf ziek bent of als je er even tussenuit wilt. Soms vergoedt de verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers. Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl naar de mantelzorgvergoedingen per verzekeraar. Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, die betrekking hebben op mantelzorg, moet je bijna altijd toestemming hebben van de verzekeraar. Vraag dit altijd na om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. 

Goed om te weten: soms krijg je een vergoeding van de zorgverzekeraar van degene die je verzorgt. En soms krijg je een vergoeding van je eigen zorgverzekeraar. De kosten kun je meestal bij maar één verzekeraar declareren. Vraag dit na bij de verzekering. 

Dubbele kinderbijslag?

Zorg je thuis voor je kind en heeft je kind intensieve zorg nodig? Dan kun je misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage aan de extra kosten voor de opvoeding en verzorging. Je vraagt de dubbele kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Voorwaarden:

  • Je kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • Je kind woont bij je thuis
  • Je kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft hierover advies: het zogenaamde CIZ-advies. De SVB schakelt het CIZ in als zij de aanvraag om dubbele kinderbijslag hebben ontvangen. Je hoeft het CIZ-advies dus niet zelf aan te vragen.

Betaling uit een persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.

Voorwaarden:

  • Je moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld.
  • Je legt de afspraken vast in een zorgovereenkomst. Ook als je familie van elkaar bent.

De SVB heeft verplichte zorgovereenkomsten (zie svb.nl). Dit zijn contracten die je moet gebruiken.

Er zijn vier soorten pgb’s:

  • Pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (zie regelhulp.nl)
  • Pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (zie regelhulp.nl)
  • Pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdhulp uit de Jeugdwet (zie regelhulp.nl). 
  • Pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet (zie regelhulp.nl

Mantelzorgwaardering

Gemeente Assen biedt mantelzorgers jaarlijks €100 als waardering voor de zorg en ondersteuning die zij verlenen. Hier vind je meer informatie hoe je deze waardering kunt aanvragen en wanneer je hiervoor in aanmerking komt. 

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.