Samenwerken met een mantelzorgmakelaar

Ben je veel tijd kwijt met alle regeltaken? Vind je de zorg ingewikkeld? En weet je niet goed bij welk loket je moet zijn? Een mantelzorgmakelaar kent de zorg als geen ander, en ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rondom de zorg. Via de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars kun je veel informatie vinden (www.bmzm.nl)

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt (overbelaste) mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie van werk en mantelzorg. De mantelzorgmakelaar geeft kortdurende ondersteuning en zoekt samen met de mantelzorger naar praktische oplossingen, zodat de mantelzorger het zorgen vol kan houden zonder zelf kopje-onder te gaan door het zorgen. Is kortdurende hulp onvoldoende? Dan kan de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger langdurige hulp en ondersteuning regelen. Lees meer over de mantelzorgmakelaar op mantelzorg.nl

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt bijvoorbeeld met:

 • Aanvragen en regelen van zorg
 • Bemiddelen tussen jou en je werkgever over de afstemming van werk en zorg. Denk aan verlofmogelijkheden, aanpassing werktijden, mogelijkheid om telefonisch afspraken te kunnen maken tijdens werktijd.
 • Informatie over verzekeringen.
 • Zoeken naar een passend zorgaanbod voor jou en de persoon voor wie je zorgt.
 • Ondersteunen bij het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, de gemeente of UWV.
 • Aanvragen van indicaties bij het CIZ, je zorgverzekering of de gemeente via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning; zie rijksoverheid.nl). 
 • Aanvragen van een persoonsgebonden budget via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), ZVW (Zorgverzekeringswet) of Wlz (Wet langdurige zorg)
 • Organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.
 • Informatie over wetten, regels en voorzieningen.
 • Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
 • Invullen van formulieren.
 • Op orde krijgen van de administratie of, zo nodig, organiseren van hulp wanneer er behoefte is aan blijvende of langdurige ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de administratie. 

Je kunt een zelfstandige mantelzorgmakelaar vinden in jouw regio via de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.

Krijg ik een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar?

 • Werkt de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij jouw gemeente? Dan hoef je meestal niets te betalen. 
 • Werkt de mantelzorgmakelaar zelfstandig? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering.
 • Sommige gemeenten vergoeden een mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo.
 • Via de aanvullende verzekering van veel zorgverzekeringen is een vergoeding opgenomen voor de mantelzorgmakelaar. Let daarbij vooral op de hoogte van de vergoeding. Vaak is de vergoeding alleen voor de mantelzorger. Soms kan de zorgvrager voor de vergoeding in aanmerking komen. Bij veel zorgverzekeraars moet je eerst toestemming aanvragen voordat je de mantelzorgmakelaar in kunt zetten. In dit overzicht (BZMM.nl) vind je informatie over vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.