Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die je met de zorgverlener maakt, over de zorg en ondersteuning van de zorgvrager. Het zorgplan beschrijft welke zorg en/of begeleiding je ontvangt van de zorgaanbieder. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de zorgvrager. De zorg moet passen bij de zorg- of hulpvraag van de zorgvrager. Een zorgplan wordt ook wel zorgleefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan genoemd. Het zorgplan moet realistisch zijn. De zorg en/of begeleiding moet passen binnen de indicatie of beschikking waarin staat hoeveel zorg je kunt ontvangen.

Wanneer is een zorgplan nodig?

Je hebt een zorgplan nodig:

  • Als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit geval is een zorgplan verplicht. De zorgaanbieder maakt samen met de zorgvrager of de wettelijk vertegenwoordiger een zorgplan. 
  • Als de zorg voor de zorgvrager is geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wlz. Het zorgkantoor vraagt om een budgetplan: een beschrijving van wie de zorg geeft, en wat dit kost per uur. Ze vragen ook om een zorgbeschrijving. Hierin staat waarom je zorg nodig hebt, welke zorg de zorgverlener levert, en wanneer.
  • Als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De zorgaanbieder maakt een zorgplan samen met de zorgvrager of de wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als de zorg voor de zorgvrager is geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wmo. De gemeente zal vragen om een pgb-plan waarin de gevraagde zorg staat beschreven, en welke zorgverlener(s) op welke momenten zorg geven. De gemeente wil namelijk weten waarom deze zorg nodig is.

Lees meer over het zorgplan op regelhulp.nl.

Wie maakt het zorgplan?

De zorgaanbieder stelt het zorgplan op, in overleg met de zorgvrager en/of de (wettelijke) vertegenwoordiger. De zorgaanbieder is bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. 

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan stelt de zorgvrager en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger een zorgplan op samen met degene die de zorg geeft.

Welke afspraken zet ik in een zorgplan?

In een zorgplan staat welke zorg en ondersteuning de zorgvrager krijgt. De afspraken in een zorgplan hebben te maken met:

  • Wat je zelf wilt doen (bijvoorbeeld in en uit bad stappen, het wassen zelf, of jezelf afdrogen).
  • Waar je hulp bij nodig hebt (bijvoorbeeld met naar de badkamer gaan, of het inzepen of afspoelen).
  • Hoe vaak en hoe laat je hulp krijgt (bijvoorbeeld iedere dag, drie keer per week; in de ochtend, of liever ‘s avonds).
  • Hoe de zorgverlener omgaat met jouw privacy (bijvoorbeeld dat de deur van de badkamer dicht moet als je gewassen wordt).
  • Welke hulp familie of anderen uit je eigen omgeving kunnen geven (bijvoorbeeld dat je partner je wel af en toe kan helpen bij het wassen, maar je kinderen niet). 
  • Welke doelen de zorg of ondersteuning heeft.

In het zorgplan staat precies welke zorg er geleverd wordt door wie en wanneer. Bijvoorbeeld: hoeveel uur begeleiding per week de zorgvrager krijgt, en wat die begeleiding inhoudt. Of wat de verzorging komt doen, bijvoorbeeld of iemand hulp krijgt bij het aankleden, hoe vaak per week, op welke tijd en hoe lang.

Je kunt meer lezen over het zorgplan op regelhulp.nl en op Mijn ondersteuningsplan.

Thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en andere zorgorganisaties hebben vaak hun eigen zorgplan waar ze mee werken. Vul het zorgplan altijd samen met de zorgaanbieder in. Of samen met de (wettelijke) vertegenwoordiger.

Is het nodig om het zorgplan regelmatig te bespreken?

Het is de bedoeling dat het zorgplan steeds precies aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgvrager. Daarom bespreekt de zorgverlener regelmatig of de afspraken nog kloppen. Je kunt dan vertellen wat je vindt van de zorg en of er iets moet veranderen. Ben je niet tevreden, bespreek dit dan met de zorgverlener. Als je samen nieuwe afspraken maakt, zet de zorgverlener die in het zorgplan. 

Het is goed om het zorgplan minimaal twee keer per jaar te bespreken. Zo nodig doe je dit vaker, wanneer er aanpassingen nodig zijn in de zorg of begeleiding. Ook goed om te weten: zorgverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie aan elkaar over te dragen.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.