Verblijf in een instelling

Heeft de zorgvrager blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of zijn/haar leeftijd? En kan hij/zij niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een instelling misschien iets voor hem/haar.

Voor wie is een zorginstelling geschikt?

Zorginstellingen zijn er voor jongeren en volwassenen die:

 • altijd toezicht nodig hebben
 • 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben

Welke soorten instellingen zijn er?

Je kunt in verschillende soorten instellingen zorg ontvangen, zoals in een:

Lees meer over:

Instelling voor verstandelijk gehandicapten

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is een woonvorm op een groot terrein. Er wonen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten bestaat uit verschillende huizen of paviljoens waarin groepen bewoners wonen.

 • Elke groep heeft een gemeenschappelijke woonkamer, een keuken, douches, toiletten en slaapkamers.
 • De instelling biedt activiteiten, zoals dagbesteding.
 • Sommige bewoners gaan buiten de instelling naar school, werk, dagbesteding of dagbehandeling.

Bewoners krijgen er bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider, verzorgende, (huis)arts, ergotherapeut, orthopedagoog of activiteitenbegeleider.

Er is extra hulp voor mensen met een verstandelijke beperking met autisme of epilepsie.

Instelling voor doven en slechthorenden

Mensen die slechthorend of doof zijn, of een spraakstoornis of taalstoornis hebben kunnen ondersteuning krijgen van instellingen voor doven en slechthorenden (auditieve beperking).

De instelling biedt bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren omgaan met de beperking
 • training communicatie
 • persoonlijke begeleiding en ondersteuning, bijvoorbeeld een training om zelfredzaam te zijn
 • woonmogelijkheden of logeerplek
 • onderwijs, werken of dagbesteding
 • vrijetijdsbesteding
 • speciaal maatschappelijk werk
 • informatie en advies, bijvoorbeeld over hulpmiddelen
 • contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenotencontact)

Goed om te weten: Divers Doof  is een organisatie en belangenbehartiger voor dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen en hun ouders.

Instelling voor blinden en slechtzienden

Mensen die blind of slechtziend zijn krijgen hulp van een instelling voor visueel gehandicapten. Zij kunnen hier ook terecht als zij doofblind zijn of een visuele én lichamelijke beperking hebben.

Zij krijgen hulp bij het aanleren van vaardigheden. Ook leren zij om zelfstandig te – blijven – leven. De instelling biedt bijvoorbeeld hulp bij:

 • (online) communicatie
 • zelfstandig kunnen bewegen en de weg weten te vinden
 • zelfstandig wonen: huishouden, koken, persoonlijke verzorging
 • leren omgaan met de beperking
 • het vinden van werk

Kort verblijf

Bij sommige instellingen is een tijdelijk verblijf mogelijk. Meestal is dit met medische noodzaak. Bijvoorbeeld omdat de zorgvrager herstelt van een behandeling in het ziekenhuis. Of zorg nodig heeft tijdens zij of haar laatste levensfase.

 • Een kortdurende opname in een zorginstelling voorkomt een onnodige opname in het ziekenhuis.
 • De zorgvrager keert weer snel terug naar huis.
 • De huisarts of de medisch specialist maakt de afweging of iemand in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heb je een indicatie nodig voor een verblijf in een instelling?

Voor langdurig verblijf in een instelling heeft de zorgvrager een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie vraag je aan bij het CIZ  (CIZ.nl) als de zorgvrager door een ziekte of beperking niet meer thuis kan wonen.

Heeft de zorgvrager een behandeling in een GGZ-instelling (zorg met behandeling) nodig? En moet hij/zij daar een lange tijd blijven? Dan kan de psychiater hem/haar doorverwijzen. De zorgverzekering vergoedt de kosten. Je hebt een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan 3 jaar duurt.

Wat moet je betalen voor het verblijf in een instelling?

Voor langdurig verblijf in een instelling betaal je meestal een eigen bijdrage. Het CAK.nl  berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.

Goed om te weten: Met een proefberekening van het CAK  (HetCAK.nl) kun je de hoogte van de eigen bijdrage uitrekenen.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.