Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat je mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen veel organisaties erom. Vaak bedoelt men een ‘bewijs’ dat iemand mantelzorger is van een familielid, vriend, kennis of buur die hulp nodig heeft in verband met ziekte, beperking of ouderdom.

Waarvoor heb je een mantelzorgverklaring nodig?

Organisaties vragen soms om een mantelzorgverklaring in de volgende situaties. 

  • De gemeente vraagt het soms bij een gehandicaptenparkeerkaart
  • De woningbouwvereniging vraagt soms een mantelzorgverklaring bij inwonen, medehuurderschap of urgentie bij een sociale huurwoning
  • De gemeente vraagt de mantelzorgverklaring voor het realiseren van een mantelzorgwoning
  • Gemeente of UWV zien graag een mantelzorgverklaring als je vrijstelling aanvraagt voor de sollicitatieplicht, of bijstand aanvraagt. 
  • School vraagt soms om de mantelzorgverklaring als je graag herkansingen wilt of uitstel van je examens vanwege mantelzorg. 

De wet regelt dat alleen de gemeente in geval van een mantelzorgwoning een verklaring van mantelzorg mag vragen bij de huisarts, wijkverpleegkundige of andere, door de gemeente aangewezen instantie.

Huisartsen geven geen (mantelzorg)verklaring meer af sinds 2020. Toen heeft de KNMG (beroepsvereniging van artsen) de Richtlijn Geneeskundige Verklaring opgesteld. In deze richtlijn staat dat een geneeskundige verklaring (zoals een mantelzorgverklaring) alleen mag worden afgegeven door een onafhankelijk arts. En niet door iemands eigen, behandelend (huis)arts. 

Wat kun je doen wanneer je geen mantelzorgverklaring krijgt en wel nodig hebt?

Heb je een mantelzorgverklaring nodig, maar krijg je er geen? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk informatie en bewijs. Schrijf op welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie. Je kunt ook gebruik maken van het formulier inventarisatie mantelzorgtaken van MantelzorgNL.

Deze inventarisatie kan ook helpen bij het inzichtelijk maken voor jezelf wat je allemaal doet als mantelzorger. Het kan voor jezelf een signaal zijn om na te denken over het inschakelen van hulp om het mantelzorgen vol te kunnen houden.  

Andere mogelijkheden:

  • Ben je bekend bij het lokale Steunpunt Mantelzorg of bij de Welzijnsorganisatie van de gemeente (in Assen is dit Vaart Welzijn)? Vraag aan hen of zij een schriftelijke verklaring willen afgeven waarin staat dat je mantelzorger bent.
  • Gebruik de indicatie van de zorgvrager als bewijs dat er veel zorg nodig is. 
  • Je kunt de betrokken professional(s) vragen of zij aanvullend een verklaring willen schrijven dat jij mantelzorger bent.
  • Heb je een mantelzorgwaardering gekregen? Dan is dat ook een bewijs dat je mantelzorger bent.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.