Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een (huur)woning voor ouderen. Bewoners wonen er zelfstandig. Zij kunnen gebruik maken van de zorg en de service van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een aanleunwoning?

  • Voor een aanleunwoning geldt een minimale leeftijd: meestal 55+ of 65+. 
  • De zorgvrager moet redelijk goed kunnen lopen. En hij/zij moet veel zelf kunnen doen.
  • De zorgvrager moet vaak ingeschreven staan bij de gemeente waar de aanleunwoning staat.

Welke services biedt een aanleunwoning?

  • De zorgvrager kan gebruikmaken van de voorzieningen van het verzorgings– of verpleeghuis.
  • Hij/zij kan bijvoorbeeld maaltijden en boodschappen laten bezorgen, de recreatieruimte gebruiken en naar de kapper gaan in het verzorgings- of verpleeghuis.
  • In geval van nood kan via een alarm in huis direct hulp worden ingeschakeld.

Krijgt de zorgvrager een vergoeding voor wonen in een aanleunwoning?

  • De zorgvrager betaalt huur en servicekosten. Misschien krijgt hij/zij huurtoeslag. Dat is afhankelijk van zijn/haar inkomen. Huurtoeslag krijg je van de Belastingdienst.
  • Vraag welke zorg en ondersteuning mogelijk is. En vraag of je daar een indicatie voor nodig hebt. Bijvoorbeeld voor:

Een indicatie voor wijkverpleging vraag je zelf aan bij de wijkverpleegkundige. Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig. In de indicatie of doorverwijzing staat welke zorg je vergoed krijgt. Je vindt wijkverpleegkundigen meestal via een thuiszorgorganisatie.

Als de zorgvrager huishoudelijke hulp krijgt via de gemeente vanuit de Wmo, betaal je een eigen bijdrage.

Als de zorgvrager huishoudelijke hulp én zorg thuis krijgt vanuit de Wlz, betaalt hij/zij geen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Je betaalt alleen de eigen bijdrage voor de intensieve zorg vanuit de Wlz.

Vind meer informatie over seniorenwoningen  (Rijksoverheid.nl).

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.