Samenwerken met de huisarts

De huisarts is een belangrijke partner voor jou als mantelzorger. En meestal je eerste stap voor verwijzing naar hulp of ondersteuning. Voor ondersteuning bij de zorg, maar ook voor hulp voor jezelf.

Hoe houd ik de huisarts op de hoogte?

Je kunt bij de huisarts van je zorgvrager opgeven dat je mantelzorger bent. Dit komt dan in het patiëntendossier. Houd de huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH) regelmatig op de hoogte. De huisarts is dan meer betrokken bij jouw situatie. Maak regelmatig een afspraak, of bel af en toe.

Hoe kan de huisarts mij helpen bij de zorg?

In het begin heb je als mantelzorger misschien veel vragen. Over de dagelijkse zorg, over jouw eigen rol of over het combineren van taken. Ga met de zorgvrager mee naar een afspraak met de huisarts als dat mogelijk is. De huisarts legt uit wat je bij een ziekte of beperking in de toekomst kunt verwachten en geeft advies. Je kunt ook aan de huisarts vragen of hij regelmatig op huisbezoek komt om te praten over de medische behandeling. Je kunt nog meer aan de huisarts vragen.

Doorverwijzing naar ondersteunende zorg

De huisarts kan doorverwijzen naar allerlei specialisten. In veel huisartsenpraktijken zijn een POH of gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij kunnen extra informatie geven over de ziekte. Zij geven ook instructies over medicijngebruik, verzorging of begeleiding. Je kunt ook zelf om een verwijzing vragen. 

In Drenthe is er de regio-organisatie van, door en voor Drentse huisartsen: Dokter Drenthe. Deze organisatie organiseert de avond-, nacht- en weekendzorg, ketenzorg en zorg op maat. Waaronder zorgprogramma’s. Ze bieden scholing aan en hebben een aanbod voor praktijkondersteuning.

Gezamenlijk opstellen van een noodplan

In een noodplan staat hoe de dagelijkse zorg is geregeld. En wie in noodgevallen gewaarschuwd moet worden. Een noodplan geeft rust. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft met MantelzorgNL en het Expertisecentrum Mantelzorg (EM) een noodplan ontwikkeld. Bekijk een voorbeeld van het noodplan op de website van MantelzorgNL

Zorg je voor een partner? Draag dan een zelfgemaakt papier bij je waarin staat voor wie je zorgt en de adresgegevens. Wanneer er dan onderweg iets gebeurt, kan je gerust zijn dat de zorgvrager niet alleen thuis komt te zitten zonder hulp.

Hulp voor jou als mantelzorger

Veel mantelzorgers krijgen geestelijke of lichamelijke klachten. Wees er op tijd bij. Laat bijvoorbeeld in je eigen patiëntendossier noteren dat je mantelzorger bent. Vind je het moeilijk om te accepteren dat de persoon voor wie u zorgt ziek is of een beperking heeft? Vertel het aan je huisarts als de zorg te zwaar wordt.

Hoe bereid ik een gesprek met de huisarts voor?

Een afspraak bij de huisarts kan best spannend of vermoeiend zijn. Daarom is het handig om voor een afspraak met de huisarts je goed voor te bereiden. Je kunt dan vragen van de arts beter beantwoorden. Maar ook zelf beter vragen stellen. Schrijf van tevoren informatie op zodat je zeker weet dat je alles kunt vertellen en te horen krijgt of waar je vragen over hebt.

Een aantal voorbeelden van informatie en vragen:

  • Schrijf duidelijk op wat de klachten zijn. En sinds wanneer? Gaat het om je naaste, en heeft die moeite met praten, of zich uitdrukken? Maak van tevoren een tekening van het lichaam en laat je naaste een kruisje zetten op de plek van de pijn of klachten. Dat scheelt tijd en onduidelijkheid bij de huisarts.
  • Wat is de aanleiding van het bezoek aan de huisarts? Is er sprake van pijn of duurt deze te lang? Wat zou je daarover willen weten? 
  • Wat is er al aan de klachten gedaan? 
  • Maak een lijstje van de medicijnen die gebruikt worden. Ook zelfzorgmedicijnen van de drogist en alternatieven zoals kruiden.
  • Vraag om een dubbele afspraak als het om meer dan één klacht gaat. De huisarts heeft dan meer tijd.
  • Wat verwacht de patiënt van het bezoek? Bijvoorbeeld een recept, een behandeling of een doorverwijzing naar een specialist?

Lees meer over het voorbereiden van een bezoek aan de huisarts op de website van de Patiëntenfederatie.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de huisarts?

Misschien verschil je met de huisarts van mening over de zorg. Soms kan de zorgvrager zelf zijn situatie ook niet meer inschatten, bijvoorbeeld bij dementie. Word je het niet eens? Dan kan je het volgende doen:

  • Bespreek altijd eerst de ernst van het probleem met de huisarts onder vier ogen. Dat praat vaak gemakkelijker.
  • Houd een dagboek bij om de problemen in kaart te brengen.
  • Vraag een andere zorgverlener om te letten op specifieke problemen, bijvoorbeeld de thuiszorg. Deze rapporteert aan de leidinggevende. Met het rapport kun je weer naar de huisarts.

Word je het toch niet eens met de huisarts? Lees waar je eventueel een klacht kunt indienen op de website van de Rijksoverheid.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.