Aanpassing werktijden

Werk en zorg zijn soms lastig te combineren. Een oplossing kan zijn om je werktijden aan te passen aan jouw behoefte. Of om minder uren te gaan werken. Dat heet flexibel werken. Daarvoor kun je een verzoek indienen bij je werkgever.

Welke mogelijkheden bestaan er voor flexibel werken?

De overheid wil flexibel werken stimuleren. Daarvoor is de Wet flexibel werken bedoeld. Deze wet geeft je de kans om in overleg met je werkgever je werk(tijden) aan te passen. En deze wet biedt je de volgende mogelijkheden:

Aanpassing werktijden

Vraag je werkgever om je werkrooster aan te passen. Je begint bijvoorbeeld ‘s ochtends later of gaat aan het eind van de dag iets eerder weg. Je werkgever kan alleen weigeren als hij een goede reden heeft. Bijvoorbeeld als er niemand is om jouw werk over te nemen of als het problemen geeft met het werkrooster.

Aanpassing arbeidsplaats

Vraag je werkgever of je af en toe op een andere plek kunt werken. Bijvoorbeeld thuis of op een andere bedrijfslocatie. In goed overleg is vaak heel veel mogelijk. Als je werkgever dit verzoek wil weigeren, moet hij of zij dit eerst met jou overleggen. 

Aanpassing arbeidsduur

Vraag je werkgever of je minder uren mag werken. Je vraagt om een (tijdelijke) aanpassing van je contract, bijvoorbeeld van 36 uur naar 32 uur per week. Je werkgever kan alleen weigeren als hij een goede reden heeft. Bijvoorbeeld als er niemand is om jouw werk over te nemen of als het problemen geeft met het werkrooster. Maak goede afspraken over het behoud van je daadwerkelijke contracturen wanneer je op een later tijdstip je uren wel weer wilt uitbreiden. Let op: De wet flexibel werken geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Deze bedrijven kunnen zelf een regeling treffen. Lees meer over aanpassing van arbeidstijden.  

Zorgverlof

Naast de Wet flexibel werken bestaan er ook verlofregelingen. Je kunt daarmee bijvoorbeeld langdurend zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald verlof. Dit zorgverlof is maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat maximaal 240 uur. Je kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken. Je werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt als je afwezig bent. Lees meer over de verschillende verlofregelingen.

Hoe dien ik een verzoek in voor flexibel werken?

Een schriftelijk verzoek voor flexibel werken moet je bij je leidinggevende iendien. Dit kan wanneer je voldoet aan de voorwaarden:

 • Je bent minimaal een half jaar in dienst.
 • Je moet de aanvraag 2 maanden voordat je de wijziging wilt laten ingaan, indienen.
 • Zowel bij afwijzing als bij goedkeuring, moet er 1 jaar tussen zitten voordat je een nieuw verzoek mag indienen. 
 • Je werkgever moet meer dan 10 werknemers in dienst (of een eigen regeling) hebben.

Wat moet er in mijn verzoek staan?

 • Wat je precies wilt aanpassen
 • Waarom je dat wilt
 • Wanneer je wilt dat de aanpassing ingaat. 

Als je werkgever niet (uiterlijk) 1 maand vóór de ingangsdatum reageert, mag je gaan werken zoals in jouw verzoek staat.

Wanneer mag de werkgever mijn verzoek weigeren?

Helaas zijn er ook functies waarin flexibel werken niet mogelijk is. Je werkgever kan jouw verzoek dan weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

 • Het geeft problemen met het werkrooster.
 • Er is niet voldoende werk of geld.
 • Er is niemand om je werk over te nemen.

Bij weigering kun je natuurlijk overleggen met je werkgever over een andere passende oplossing. 

Welke hulp kan ik inschakelen?

Wat nou als jij en je baas het niet eens worden? Dan kun je hulp inschakelen. 

Bijvoorbeeld:

 • Juridisch advies
 • Het juridisch loket.nl 
 • Een vakbond, als je daarbij bent aangesloten
 • Een mantelzorgmakelaar voor praktische ondersteuning
 • Bedrijfsadviseur mantelzorgvriendelijk werken of mantelzorgcoach. Dit is iemand die op de hoogte is van wet- en regelgeving. Maar ook ervaring heeft in het combineren van mantelzorg en werk. En kan helpen met de balans tussen werk en privé te vinden of te behouden.

Goed om te weten: In steeds meer cao’s worden specifieke afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Denk aan een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), sparen voor verlof, thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw personeelsafdeling.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.