Recht op zorgverlof

Wil je verlof opnemen om te zorgen voor je zieke kind, partner of ouder? Of om te zorgen voor een ander familielid, een vriend of bekende? Dan heb je vaak recht op zorgverlof. Kort of langdurend. Hiervoor gelden wel wat regels en het is niet overal gelijk. Het is daarom belangrijk om altijd vooraf te vragen naar de rechten en plichten die gelden bij jouw werkgever.

Welke vormen van verlof zijn mogelijk?

Er zijn drie soorten verlof mogelijk:

Calamiteitenverlof

Moet je ineens je kind van school halen omdat het ziek is? Of is een direct familielid overleden en wil je daar snel heen? Afhankelijk van de situatie heb je recht op een paar uur tot een paar dagen calamiteitenverlof. Meld het verlof zo snel mogelijk bij je werkgever. En geef aan hoe lang je denkt weg te zijn. Je werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Wel mag hij je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was. Lees meer over calamiteitenverlof  (Rijksoverheid.nl).

Kortdurend zorgverlof

Bij kortdurend zorgverlof geldt:

 • Opnemen van zorgverlof kan 2x het aantal uren dat je per week werkt. Als je 40 uur per week werkt, dan kan je maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof aanvragen in een jaar. Je kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken of dagen.
 • Je kunt kortdurend zorgverlof aanvragen bij je werkgever. Je werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt door je afwezigheid. Misschien moet je aantonen dat het verlof echt nodig is.
 • Bij kortdurend zorgverlof ontvang je meestal een deel van je salaris.

Lees meer over kortdurend zorgverlof (Rijksoverheid.nl).

Langdurend zorgverlof 

Bij langdurend verlof geldt:

 • Opnemen van zorgverlof kan elk jaar, maximaal 6x het aantal uren dat je per week werkt. Als je 40 uur per week werkt, dan kan je dus maximaal 240 uur langdurend zorgverlof aanvragen. Je kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
 • Je kunt langdurend zorgverlof aanvragen bij je werkgever. Je werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt door je afwezigheid. Misschien moet je aantonen dat het verlof echt nodig is. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring.

Lees meer over langdurend zorgverlof  (Rijksoverheid.nl).

Voor wie kun je zorgverlof krijgen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

 • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten) 
 • anderen die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante) 
 • bekenden als je de enige bent die hem of haar zorg kan geven

Krijg ik doorbetaald tijdens het verlof?

Het verschilt per verlofsoort of je krijgt doorbetaald:

 • Bij calamiteitenverlof (kortdurend verzuimverlof) krijg je je loon in principe gewoon doorbetaald.
 • Bij kortdurend zorgverlof krijg je maximaal 2 werkweken (80 uur) per jaar minstens 70% van je loon doorbetaald (het bedrag dat je krijgt, mag niet onder het minimumloon komen).
 • Tijdens langdurig verlof hoeft de werkgever jouw salaris niet door te betalen.

Tijdens zorgverlof gaat de opbouw van je wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen. Let op: In je cao kan een andere regeling staan. Sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld helemaal geen loon door. Ook kan het aantal verlofdagen anders zijn. Het cao gaat altijd voor de wettelijke regeling. Vraag je werkgever om meer informatie. 

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.