Mantelzorgwoning

Ben je mantelzorger? Bijvoorbeeld voor je ouders? En wil je hen in huis nemen? Of bij hen wonen? Dan kun je een mantelzorgwoning bouwen of een aanbouw maken aan een woning. Je kunt ook een bestaande aanbouw, bijvoorbeeld de garage, ombouwen voor zelfstandige bewoning.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van je huis of een aanbouw aan je huis. De mantelzorgwoning is bedoeld voor degene voor wie jij zorgt. Je kunt je eigen woning laten ombouwen of iets nieuws bouwen. Je kunt ook zelf in het bijgebouw wonen en degene die je verzorgt in het huis laten wonen. Ga je bij degene voor wie je zorgt wonen? Dan kun je ook die woning laten ombouwen of iets nieuws bouwen op het terrein dat bij de woning hoort.

Lees meer over mantelzorgwoningen op de website van MantelzorgNL

Welke keuzes moet ik maken bij een mantelzorgwoning?

Er zijn een aantal keuzes die je moet maken als je dichter bij de zorgvrager wilt wonen. Zoals de woonvorm of de aanpassing van de bestaande woning. 

Lees meer over wonen en mantelzorg op de website van MantelzorgNL.

Wat zijn de regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning?

Voor het bouwen van een mantelzorgwoning gelden de gewone bouwregels. Je hebt geen aparte vergunning nodig. Lees meer over regels voor een mantelzorgwoning op de website van MantelzorgNL en Rijksoverheid.

Eigen huisnummer

Je kunt voor de mantelzorgwoning een eigen huisnummer aanvragen bij de gemeente. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat heeft soms voordelen voor bepaalde regelingen (bijvoorbeeld AOW), maar brengt voor andere regelingen weer hogere kosten met zich mee (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen). Informeer hiernaar bij je gemeente.

Kies je voor twee huisnummers? Zorg er dan voor dat de bewoner van de mantelzorgwoning op het eigen huisnummer staat ingeschreven bij de gemeente.

Deze pagina delen via

Wil jij informatie die aansluit bij jouw situatie en behoefte?

De Digitale Assistent van Valtes biedt gepersonaliseerde tips, tricks, advies en informatie over alles wat te maken heeft met zorgen voor een ander.

Gebruik de knoppen hieronder om de app te downloaden. Valtes is beschikbaar op de Google Play Store en Apple App Store.